Publikationer

Sökresultat:

Resultat 1 - 10 av 45

Årsrapport 2019 – skillnader i skolors arbetssätt och huvudmäns ansvarstagande

Årsrapporten tar upp Skolinspektionens erfarenheter under 2019 av arbetet med tillsyn och kvalitetsgranskning. Bilden av svensk skola utifrån våra...

Visa mer om detaljer om publikationen

Budgetunderlag 2021-2023

I detta budgetunderlag redovisar Skolinspektionen sina bedömningar av områden som påverkar myndighetens ekonomiska behov de kommande åren.

Visa mer om detaljer om publikationen

Årsredovisning 2019

Skolinspektionens årsredovisning för 2019

Visa mer om detaljer om publikationen

Ombedömning av nationella prov - 2018

Redovisning av regeringsuppdrag Dnr U2017/05038/GV

Visa mer om detaljer om publikationen

Årsrapport 2018 - skillnader i skolkvalitet och strategisk styrning

Skolhuvudmännens strategiska styrning för ökad likvärdighet är ett viktigt tema i Skolinspektionens årsrapport för 2018. Skolinspektionen lyfter...

Visa mer om detaljer om publikationen

Budgetunderlag 2020-2022

I detta budgetunderlag redovisar Skolinspektionen sina bedömningar av områden som påverkar myndighetens ekonomiska behov de kommande åren.

Visa mer om detaljer om publikationen

Årsredovisning 2018

Skolinspektionens årsredovisning för 2018.

Visa mer om detaljer om publikationen

Årsrapport 2017 - Strategier för kvalitet och helhet i utbildningen

Ökad lärarbrist och ökande skillnader mellan elevgrupper och skolor är två av de viktigaste utmaningarna i svensk skola. I Skolinspektionens...

Visa mer om detaljer om publikationen

Årsredovisning 2017

Skolinspektionens årsredovisning för 2017.

Visa mer om detaljer om publikationen

Förskolans kvalitet och måluppfyllelse

Skolinspektionen fick 2015 ett treårigt uppdrag att särskilt granska förskolans kvalitet och måluppfyllelse. Detta är slutrapporten till regeringen...

Visa mer om detaljer om publikationen