Publikationer

Sökresultat:

Resultat 1 - 10 av 103

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet - förutsättningar och arbetsformer i grundskolan

All utbildning i svensk skola ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I denna rapport har vi granskat grundskolorna förutsättningar...

Visa mer om detaljer om publikationen

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen på yrkesprogram i gymnasieskolan

Studie- och yrkesvägledningen har en central roll i att ge elever förutsättningar att kunna fatta viktiga beslut om framtida studier och yrkesliv. ...

Visa mer om detaljer om publikationen

Betygssättning på högskoleförberedande program i kursen svenska 3

Elever har rätt att få betyg som bygger på en allsidig bedömning av elevens kunskaper. Skolinspektionen har granskat kvaliteten i betygssättningspr...

Visa mer om detaljer om publikationen

Skolenkäten hösten 2018

I höstens skolenkät 2018 deltog totalt 1 580 skolenheter. I den här rapporten redovisar vi ett urval av resultaten från enkäten med fokus på...

Visa mer om detaljer om publikationen

Hem- och konsumentkunskap i årskurs 7–9

I denna granskning har Skolinspektionen undersökt kvaliteten i undervisningen i hem- och konsumentkunskap i grundskolans årskurs 7–9. Undervisninge...

Visa mer om detaljer om publikationen

Statistik över regelbunden kvalitetsgranskning HT 2018

Regelbunden kvalitetsgranskning är en ny inspektionsmodell som Skolinspektionen startade inför höstterminen 2018. I rapporten redovisas vad vi såg ...

Visa mer om detaljer om publikationen

Årsrapport 2018 - skillnader i skolkvalitet och strategisk styrning

Skolhuvudmännens strategiska styrning för ökad likvärdighet är ett viktigt tema i Skolinspektionens årsrapport för 2018. Skolinspektionen lyfter...

Visa mer om detaljer om publikationen

Musikundervisning i grundskolan årskurs 7-9

I denna granskning har Skolinspektionen undersökt kvaliteten i grundskolans musikundervisning i årskurs 7 till 9. Undervisningen har bedömts dels...

Visa mer om detaljer om publikationen

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

En förutsättning för många elever att nå goda resultat inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå är att utbildningen och undervisningen är...

Visa mer om detaljer om publikationen

Fortsatta utbildningsvägar efter språkintroduktion

En fullbordad gymnasieutbildning är en viktig faktor för att kunna etablera sig i arbetslivet. Gymnasieskolans introduktionsprogram Språkintrodukti...

Visa mer om detaljer om publikationen