Publikationer

Sökresultat:

Resultat 1 - 10 av 99

Skolenkäten hösten 2018

I höstens skolenkät 2018 deltog totalt 1 580 skolenheter. I den här rapporten redovisar vi ett urval av resultaten från enkäten med fokus på...

Visa mer om detaljer om publikationen

Hem- och konsumentkunskap i årskurs 7–9

I denna granskning har Skolinspektionen undersökt kvaliteten i undervisningen i hem- och konsumentkunskap i grundskolans årskurs 7–9. Undervisninge...

Visa mer om detaljer om publikationen

Statistik över regelbunden kvalitetsgranskning HT 2018

Regelbunden kvalitetsgranskning är en ny inspektionsmodell som Skolinspektionen startade inför höstterminen 2018. I rapporten redovisas vad vi såg ...

Visa mer om detaljer om publikationen

Årsrapport 2018 - skillnader i skolkvalitet och strategisk styrning

Skolhuvudmännens strategiska styrning för ökad likvärdighet är ett viktigt tema i Skolinspektionens årsrapport för 2018. Skolinspektionen lyfter...

Visa mer om detaljer om publikationen

Musikundervisning i grundskolan årskurs 7-9

I denna granskning har Skolinspektionen undersökt kvaliteten i grundskolans musikundervisning i årskurs 7 till 9. Undervisningen har bedömts dels...

Visa mer om detaljer om publikationen

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

En förutsättning för många elever att nå goda resultat inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå är att utbildningen och undervisningen är...

Visa mer om detaljer om publikationen

Utmanande undervisning för högpresterande elever

Alla elever ska kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Granskningen visar att högpresterande elever ofta saknar...

Visa mer om detaljer om publikationen

Undervisning om källkritiskt förhållningssätt i svenska och samhällskunskap

Skolan har en viktig roll när det gäller att utbilda elever i ett källkritiskt förhållningssätt för att de ska kunna utvecklas till informerade och...

Visa mer om detaljer om publikationen

Skolors arbete vid elevers övergång till årskurs 7

Att börja i årskurs 7 innebär en stor förändring för många elever. Det innebär ofta ett högre tempo, ändrad struktur samt högre krav på eget...

Visa mer om detaljer om publikationen

Att motivera ungdomar tillbaka till utbildning

Ungdomar utan gymnasieutbildning löper större risk att hamna i utanförskap och arbetslöshet. Det är därför viktigt att kommunerna gör aktiva insats...

Visa mer om detaljer om publikationen