Asylsökande barns rätt till utbildning

Det finns indikationer på att många asylsökande barn inte går i skolan och att de inte alltid får den utbildning de har rätt till. Skolinspektionen har därför genomfört en flygande inspektion i samtliga kommuner av asylsökande barns rätt till utbildning i grundskolan och gymnasieskolan.


plant

Barn och elever med utländsk bakgrund, Nyanlända

Detaljer om publikation

Asylsökande barns rätt till utbildning

2013-06-25

Granskningsrapport: Flygande inspektion

-

2013:2272

Grundskolan, Grundsärskola, Gymnasieskolan, Gymnasiesärskola

-