Start

Lärarstöd och arbetsformer i fristående gymnasieskolor

Skolinspektionen har gjort oanmälda besök på 62 fristående gymnasieskolor och kartlagt vilket lärarstöd eleverna fick i helklass, vid grupparbete och när de hade individuellt arbete. Inspektionen visar att eleverna fick bristande lärarstöd vid en tredjedel av den observerade undervisningstiden – individuellt arbete var den arbetsform där eleverna fick minst lärarstöd.
plant

Relaterat material


Webinarium

Skolinspektionen har arrangerat ett webbaserat seminarium om denna rapport. Här kan du se webinariet i efterhand:

Observationsschema

Observationsschemat som Skolinspektionen använde för att bedöma förekomsten av olika undervisningsformer och graden av lärarstöd under inspektionen kan vara en bra utgångspunkt för diskussioner. Här kan du också se exempel på hur Skolinspektionen gjort sina bedömningar:

Forskningen och regelverket

Här kan du läsa mer om vad forskningen och regelverket säger om olika arbetsformer och lärarstöd i undervisningen:
 • Titel
 • Lärarstöd och arbetsformer i fristående gymnasieskolor
 • Rapportnr
 • -
 • Publicerad
 • 2013-12-10
 • Diarienummer
 • 2013:180
 • Publikationstyp
 • Granskningsrapport: Flygande inspektion
 • Skolform
 • Gymnasieskolan
 • Språk
 • -
 • ISBN
 • -
 • Ämnesord
 • Fristående skola, Övrigt