Lärarstöd och arbetsformer i fristående gymnasieskolor

Skolinspektionen har gjort oanmälda besök på 62 fristående gymnasieskolor och kartlagt vilket lärarstöd eleverna fick i helklass, vid grupparbete och när de hade individuellt arbete. Inspektionen visar att eleverna fick bristande lärarstöd vid en tredjedel av den observerade undervisningstiden – individuellt arbete var den arbetsform där eleverna fick minst lärarstöd.


plant

Fristående skola, Övrigt

Detaljer om publikation

Lärarstöd och arbetsformer i fristående gymnasieskolor

2013-12-10

Granskningsrapport: Flygande inspektion

-

-

2013:180

Gymnasieskolan

-