Skolverksamheten vid statens särskilda ungdomshem

Skolinspektionen har gjort oanmälda besök vid Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem och kartlagt skolverksamheten. Inspektionen visar att eleverna får för lite undervisning i allt för få ämnen och med lärare som ofta saknar behörighet.


plant

Barn och elever med utländsk bakgrund, Lärare och lärarutbildning, Modersmål | minoritetsspråk, Skolinspektionen, Särskilt stöd, Utbildningar | ämnen | kurser

Detaljer om publikation

Skolverksamheten vid statens särskilda ungdomshem

2015-03-12

Granskningsrapport: Flygande inspektion

-

2014:1542

Grundskolan, Specialskolan, Grundsärskola, Gymnasieskolan, Gymnasiesärskola

-