Arbetsformer och lärarstöd i grundskolan

Skolinspektionen gjorde den 18 oktober 2016 oanmälda besök på 60 slumpmässigt utvalda grundskolor runt om i landet för att få en ögonblicksbild av vilket lärarstöd som ges i årskurs 3 och årskurs 6, samt vilka arbetsformer som används. Resultatet redovisas i en rapport som presenteras i dag. Eleverna i årskurs 3 fick inte tillräckligt lärarstöd vid nästan var femte tillfälle där Skolinspektionen observerade helklassundervisning i en oanmäld granskning under hösten.


plant

Kvalitetsarbete, Lärare och lärarutbildning, Utbildningar | ämnen | kurser

Detaljer om publikation

Arbetsformer och lärarstöd i grundskolan

2017-03-14

Granskningsrapport: Flygande inspektion

-

-

400-2015:8433

Grundskolan

-