En vanlig dag i förskolan

Vid var sjätte förskola, som Skolinspektionen oanmält besökte i maj 2015, fanns brister i den uppmärksamhet och tillsyn som utgör grunden för barnens trygghet och välmående. Det visar Skolinspektionens flygande granskning av cirka 100 förskoleavdelningar. Samtidigt såg Skolinspektionen många positiva exempel på förskolorna.


plant

Miljö

Detaljer om publikation

En vanlig dag i förskolan

2015-07-08

Granskningsrapport: Flygande inspektion

-

2014:6460

Förskola

-