Skolors hantering och förberedelse av nationella prov

Skolinspektionens oanmälda granskning gjordes den 8 maj 2017, två dagar före det nationella provet i matematik B och C i årskurs 9. Granskningen omfattar 60 grundskolor, 38 kommunala och 22 fristående, runt om i landet. Vid besöken inspekterades skolornas förvaring av proven och rektor (eller annan verksamhetsansvarig) intervjuades om skolans rutiner för förvaring och hantering av proven. 9 av de 60 granskade skolorna har brister i rutinerna som innebär en ökad risk för otillåten spridning av provens innehåll.


plant

Betyg och kunskapsbedömning, Prov och resultat, Skolinspektionen

Detaljer om publikation

Skolors hantering och förberedelse av nationella prov

2017-06-13

Granskningsrapport:

Flygande inspektion

Granskningsrapport:
Kvalitetsgranskning
Granskningsrapport:
Flygande inspektion

-

-

2017:4652

Grundskolan

-