Trygghet och lärande för barn under 3 år

Förskolor ger till stora delar den uppmärksamhet och tillsyn som barnen behöver för att känna sig trygga. Personaltätheten är viktig men det finns flera andra faktorer som påverkar kvaliteten, till exempel personalens förhållningssätt mot barnen. Det visar Skolinspektionens flygande granskning av förskolor för barn under tre år.


plant

Kvalitetsarbete, Miljö

Detaljer om publikation

Trygghet och lärande för barn under 3 år

2016-01-28

Granskningsrapport: Flygande inspektion

-

2014:6460

Förskola

-