Start

Betyg i gymnasieskolan 2011

Betygssättningen i kurserna historia A, kemi A och svenska B är utgångspunkt för denna granskning. Denna rapport redovisar resultatet av Skolinspektionens kvalitetsgranskning med inriktning mot lärares, rektorers och skolhuvudmäns insatser för en rättssäker och likvärdig betygssättning. Fokus i granskningen är hur lärares betygsunderlag överensstämmer med kursplanernas mål och betygskriterier samt hur dessa underlag sammanfattas och värderas vid betygssättningen.
plant

Relaterat material


Beslut

Här hittar du alla beslut för denna granskning.

Sammanfattning

Här är en sammanfattning av rapporten:
 • Titel
 • Betyg i gymnasieskolan 2011
 • Rapportnr
 • 2011:4
 • Publicerad
 • 2011-03-15
 • Diarienummer
 • 2010:1148
 • Publikationstyp
 • Granskningsrapport: Kvalitetsgranskning
 • Skolform
 • Gymnasieskolan
 • Språk
 • ISBN
 • -
 • Ämnesord
 • Betyg och kunskapsbedömning, Fristående skola, Utbildningar | ämnen | kurser