Betyg i gymnasieskolan 2011 - En kvalitetsgranskning av betygssättning i historia A, kemi A och svenska B

Denna rapport redovisar resultatet av Skolinspektionens kvalitetsgranskning med inriktning mot lärares, rektorers och skolhuvudmäns insatser för en rättssäker och likvärdig betygssättning.

Fokus i granskningen är hur lärares betygsunderlag överensstämmer med kursplanernas mål och betygskriterier samt hur dessa underlag sammanfattas och värderas vid betygssättningen. Betygssättningen i kurserna historia A, kemi A och svenska B är utgångspunkt för denna granskning.


plant

Betyg och kunskapsbedömning, Fristående skola, Utbildningar | ämnen | kurser

Detaljer om publikation

Betyg i gymnasieskolan 2011 - En kvalitetsgranskning av betygssättning i historia A, kemi A och svenska B

2011-03-15

Granskningsrapport:

Kvalitetsgranskning

Granskningsrapport:
Kvalitetsgranskning

2011:4

2010:1148

Gymnasieskolan

-