Betyg i gymnasieskolan 2011

Betygssättningen i kurserna historia A, kemi A och svenska B är utgångspunkt för denna granskning. Denna rapport redovisar resultatet av Skolinspektionens kvalitetsgranskning med inriktning mot lärares, rektorers och skolhuvudmäns insatser för en rättssäker och likvärdig betygssättning. Fokus i granskningen är hur lärares betygsunderlag överensstämmer med kursplanernas mål och betygskriterier samt hur dessa underlag sammanfattas och värderas vid betygssättningen.


plant

Betyg och kunskapsbedömning, Fristående skola, Utbildningar | ämnen | kurser

Detaljer om publikation

Betyg i gymnasieskolan 2011

2011-03-15

Granskningsrapport: Kvalitetsgranskning

2011:4

2010:1148

Gymnasieskolan

-