Start

Förskolans pedagogiska uppdrag

Granskningen visar att förskolans läroplan (Lpfö 98) inte alltid finns med som en medveten utgångspunkt i planeringen av förskolornas verksamhet. De mål som berör språkutveckling och matematikutveckling genomsyrar den dagliga verksamheten. De övriga målen är dock inte lika tydligt framträdande.
plant

Relaterat material


Beslut

Här hittar du alla beslut för denna granskning.

Sammanfattning

Här är en sammanfattning av rapporten:
 • Titel
 • Förskolans pedagogiska uppdrag
 • Rapportnr
 • 2011:10
 • Publicerad
 • 2011-06-14
 • Diarienummer
 • 2010:314
 • Publikationstyp
 • Granskningsrapport: Kvalitetsgranskning
 • Skolform
 • Förskola
 • Språk
 • ISBN
 • -
 • Ämnesord
 • Övrigt