Start

Förskolans pedagogiska uppdrag

Granskningen visar att förskolans läroplan (Lpfö 98) inte alltid finns med som en medveten utgångspunkt i planeringen av förskolornas verksamhet. De mål som berör språkutveckling och matematikutveckling genomsyrar den dagliga verksamheten. De övriga målen är dock inte lika tydligt framträdande.
plant
 • Titel
 • Förskolans pedagogiska uppdrag
 • Rapportnr
 • 2011:10
 • Publicerad
 • 2011-06-14
 • Diarienummer
 • 2010:314
 • Publikationstyp
 • Granskningsrapport: Kvalitetsgranskning
 • Skolform
 • Förskola
 • Språk
 • -
 • ISBN
 • -
 • Ämnesord
 • Övrigt

Relaterat material


Beslut

Här hittar du alla beslut för denna granskning.

Sammanfattning

Här är en sammanfattning av rapporten: