Förskolans pedagogiska uppdrag

Granskningen visar att förskolans läroplan (Lpfö 98) inte alltid finns med som en medveten utgångspunkt i planeringen av förskolornas verksamhet. De mål som berör språkutveckling och matematikutveckling genomsyrar den dagliga verksamheten. De övriga målen är dock inte lika tydligt framträdande.


plant

Övrigt

Detaljer om publikation

Förskolans pedagogiska uppdrag

2011-06-14

Granskningsrapport: Kvalitetsgranskning

2011:10

2010:314

Förskola

-