Start

I marginalen

Slutrapporten redovisar resultatet av Skolinspektionens kvalitetsgranskning med inriktning mot skolhuvudmäns och skolors insatser för modersmålsundervisning och tvåspråkig undervisning i de nationella minoritetsspråken. Resultaten visar framför allt att det i de granskade kommunerna saknas tillräcklig kunskap om och intresse för de nationella minoriteterna och deras språkutveckling. Svårigheten att få tag på lärare i nationella minoritetsspråk är också ett stort problem i många kommuner.
plant
 • Titel
 • I marginalen
 • Rapportnr
 • 2012:2
 • Publicerad
 • 2012-03-28
 • Diarienummer
 • 2011:2523
 • Publikationstyp
 • Granskningsrapport:

  Kvalitetsgranskning

  Rapport till regeringen:
  Redovisning av regeringsuppdrag
 • Skolform
 • Grundskolan
 • Språk
 • Annat
 • ISBN
 • -
 • Ämnesord
 • Fristående skola, Modersmål | minoritetsspråk, Utbildningar | ämnen | kurser