Innehåll i och användning av läromedel

Denna rapport redovisar resultatet av Skolinspektionens kvalitetsgranskning med inriktning mot skolhuvudmäns och skolors insatser avseende läromedel i kemi för årskurs 4 och 5. Granskningen har fokuserat på relationen innehåll, användning och individanpassning. Ett särskilt fokus finns på framställningen av ämnet som sådant samt värdegrundsperspektiven genus och etnicitet. Resultaten grundar sig dels på besök i 14 grundskolor och dels på en övergripande genomgång av de 12 läromedel som var de vanligaste förekommande blädderbara läromedlen på de besökta skolorna.


plant

Utbildningar | ämnen | kurser

Detaljer om publikation

Innehåll i och användning av läromedel

2011-01-14

Granskningsrapport: Kvalitetsgranskning

-

2011:1

2010:0299

Grundskolan

-