Start

Läsundervisning inom ämnet svenska för årskurs 7–9

I dag ställer samhället stora krav på att samtliga medborgare kan läsa, förstå och värdera det som läses. Skolan har ett avgörande ansvar att säkerställa att alla elever får de kunskaper som krävs för att klara av detta. Skolinspektionen har granskat kvaliteten i undervisningen i svenska och naturorienterande ämnen, årskurs 4-6, när det gäller läsprocessen. Utgångspunkten har varit att se till att alla elever ges möjlighet att träna sig i att läsa och kommunicera kring det lästa.
plant

Relaterat material


Webinarium

Skolinspektionen har arrangerat ett webbaserat seminarium om denna rapport. Här kan du se webinariet i efterhand:
 • Titel
 • Läsundervisning inom ämnet svenska för årskurs 7–9
 • Rapportnr
 • 2012:10
 • Publicerad
 • 2012-10-30
 • Diarienummer
 • 2009:1774
 • Publikationstyp
 • Granskningsrapport: Kvalitetsgranskning
 • Skolform
 • Grundskolan
 • Språk
 • ISBN
 • -
 • Ämnesord
 • Utbildningar | ämnen | kurser