Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Enligt läroplanen ska grundskoleeleverna lära sig använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Men även om skolorna satsar på IT så används de nya verktygen sällan i undervisningen. Det visar Skolinspektionens granskning av användningen av IT-verktyg i undervisningen i naturorienterande ämnen, idrott och hälsa, svenska och religionskunskap.


plant

IT i skolan

Detaljer om publikation

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

2012-08-14

Granskningsrapport: Kvalitetsgranskning

-

2011:2928

Grundskolan, Gymnasieskolan

-