”Vi har inte satt ord på det”

Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet med uppföljning och bedömning av elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i kursplanerna. Detta mot bakgrund av att en ny läroplan för grundskolan, Lgr 11, har införts under 2011.


plant

Betyg och kunskapsbedömning, Fristående skola

Detaljer om publikation

”Vi har inte satt ord på det”

2012-09-04

Granskningsrapport: Kvalitetsgranskning

-

2012:8

2011:3032

Grundskolan

-