Start

Förskolans pedagogiska uppdrag

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Sedan 2011 har legitimerade förskollärare i uppdrag att bedriva undervisning i förskolan. Skolinspektionens granskning av 82 förskolor visar dock att det är oklart på många förskolor hur denna undervisning ska bedrivas och vad förskollärarnas ansvar för undervisningen innebär.
plant
 • Titel
 • Förskolans pedagogiska uppdrag
 • Rapportnr
 • -
 • Publicerad
 • 2016-09-06
 • Diarienummer
 • 2015:5671
 • Publikationstyp
 • Granskningsrapport: Kvalitetsgranskning
 • Skolform
 • Förskola
 • Språk
 • ISBN
 • -
 • Ämnesord
 • Kvalitetsarbete