Start

Läs- och skrivundervisningen inom ämnena svenska/svenska som andraspråk i åk 4–6

Skolinspektionen har granskat skolornas arbete med att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga i årskurs 4-6 inom svenska och svenska som andraspråk. Granskningen visar att skolan måste ge eleverna bättre möjligheter att utveckla sin läsförståelse och skrivförmåga och därmed också sin förmåga att tänka, kommunicera och lära. Framför allt behövs ett mer aktivt stöd från lärarna.
plant
 • Titel
 • Läs- och skrivundervisningen inom ämnena svenska/svenska som andraspråk i åk 4–6
 • Rapportnr
 • 2016:1
 • Publicerad
 • 2016-01-26
 • Diarienummer
 • 2014:5611
 • Publikationstyp
 • Granskningsrapport: Kvalitetsgranskning
 • Skolform
 • Grundskolan
 • Språk
 • ISBN
 • -
 • Ämnesord
 • Kvalitetsarbete, Lärare och lärarutbildning, Skolinspektionen, Utbildningar | ämnen | kurser