Start

Skolans arbete för att säkerställa studiero

Alla elever har rätt till en skolmiljö som präglas av studiero. Tidigare inspektioner visar att var fjärde grund- och gymnasieskola inte lyckas skapa en sådan skolmiljö.  Skolinspektionen har granskat om och hur ett antal grundskolor arbetar för att säkerställa studiero i undervisningen. Granskningen visar bland annat att studiero främjas av tydliga lektionsstrukturer och av ett tydligt ledarskap i klassrummet. 
plant
 • Titel
 • Skolans arbete för att säkerställa studiero
 • Rapportnr
 • -
 • Publicerad
 • 2016-06-01
 • Diarienummer
 • 2015:1405
 • Publikationstyp
 • Granskningsrapport: Kvalitetsgranskning
 • Skolform
 • Grundskolan
 • Språk
 • ISBN
 • -
 • Ämnesord
 • Miljö, Prov och resultat