Kontrollrättning av nationella prov i grundskolan och gymnasieskolan

Skolinspektionen har på regeringens uppdrag kontrollrättat ca 29 000 nationella prov från 633 skolor. Proven gäller ämnena matematik och svenska/svenska som andraspråk för årskurs 3 - engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk för årskurs 5 - engelska, matematik, svenska/svenska som andraspråk och de naturorienterade ämnena (biologi, fysik och kemi) för årskurs 9 samt kurserna engelska A, matematik A och svenska B/svenska som andraspråk B för gymnasieskolan. Kontrollrättningen visar på omfattande avvikelser mellan ursprungsrättarnas bedömning och kontrollrättarnas bedömning.


plant

Betyg och kunskapsbedömning, Fristående skola, Prov och resultat

Detaljer om publikation

Kontrollrättning av nationella prov i grundskolan och gymnasieskolan

2010-04-16

Granskningsrapport:

Ombedömning av nationella prov

Rapport till regeringen:
Redovisning av regeringsuppdrag

-

2009:2796

Grundskolan, Gymnasieskolan

-