Lika eller olika?

Skolinspektionen har på regeringens uppdrag, för andra året i rad, samlat in och bedömt 34 895 nationella prov på delprovsnivå från 750 skolor. Resultatet av omrättningen visar att det generellt sett finns omfattande och stora avvikelser mellan ursprungsrättarens bedömning och Skolinspektionens bedömning för vissa delprov.


plant

Betyg och kunskapsbedömning, Fristående skola, Prov och resultat

Detaljer om publikation

Lika eller olika?

2011-05-16

Granskningsrapport:

Ombedömning av nationella prov

Rapport till regeringen:
Redovisning av regeringsuppdrag

-

-

2010:2643

Grundskolan, Gymnasieskolan

-