Redovisning av regeringsuppdrag att kartlägga användandet av nationella prov i gymnasial vuxenutbildning samt att undersöka förutsättningarna för central rättning

Statens skolinspektion fick den 19 augusti 2009 i uppdrag av regeringen att genomföra viss central rättning av nationella prov för grundskolan och gymnasieskolan. Skolinspektionen redovisar i denna rapport en kartläggning av användandet av nationella prov i gymnasial vuxenutbildning och en bedömning av möjligheten till centralrättning av nationella prov i denna verksamhet.


plant

Betyg och kunskapsbedömning, Kvalitetsarbete, Prov och resultat, Utbildningar | ämnen | kurser

Detaljer om publikation

Redovisning av regeringsuppdrag att kartlägga användandet av nationella prov i gymnasial vuxenutbildning samt att undersöka förutsättningarna för central rättning

2010-01-14

Granskningsrapport:

Ombedömning av nationella prov

Rapport till regeringen:
Redovisning av regeringsuppdrag

-

2009:2796

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

-