Ombedömning av nationella prov 2014: "Processerna spelar roll"

Rapporten redovisar resultaten från 2014 års ombedömning av nationella prov. Ombedömningen omfattar 45 509 delprov från 685 skolor. Skolinspektionen har å ena sidan undersökt om det delprovsbetyg som en elev fick på det nationella provet skulle bli detsamma om en annan lärare bedömde provet. Å andra sidan skattar Skolinspektionen skillnader i genomsnittsbedömning mellan olika skolor. Skolinspektionen konstaterar att det finns stora skillnader i genomsnittsbedömningen mellan skolorna, att skillnaderna i bedömning beror på både läraren, skolan och proven i sig samt att bedömningsprocesserna påverkar provbetygen.


plant

Betyg och kunskapsbedömning, Prov och resultat

Detaljer om publikation

Ombedömning av nationella prov 2014: "Processerna spelar roll"

2015-11-16

Granskningsrapport:

Ombedömning av nationella prov

Rapport till regeringen:
Redovisning av regeringsuppdrag

-

2014:1670

Grundskolan, Gymnasieskolan, Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

-