Start

Riktad tillsyn av gymnasiala idrottsutbildningars arbete mot kränkande behandling

Skolinspektionen har granskat 30 riksidrottsutbildningar med elevhem för att se om de lever upp till skollagens krav om en skolmiljö fri från kränkande behandling. Resultatet visar att idrottstraditioner ibland oreflekterat har följt med in i undervisningen.
plant

Relaterat material


 • Titel
 • Riktad tillsyn av gymnasiala idrottsutbildningars arbete mot kränkande behandling
 • Rapportnr
 • -
 • Publicerad
 • 2016-04-08
 • Diarienummer
 • 2015:4940
 • Publikationstyp
 • Granskningsrapport: Riktad tillsyn
 • Skolform
 • Gymnasieskolan
 • Språk
 • ISBN
 • -
 • Ämnesord
 • Kränkande behandling, Utbildningar | ämnen | kurser