Riktad tillsyn inom området svensk­undervisning för invandrare (sfi)

Skolinspektionen har genomfört en riktad tillsyn av svenskundervisning för invandrare (sfi) i 39 kommuner i landet. Tillsynen visar att det finns ett stort utrymme för förbättringar.


plant

Barn och elever med utländsk bakgrund, Nyanlända

Detaljer om publikation

Riktad tillsyn inom området svensk­undervisning för invandrare (sfi)

2011-12-29

Granskningsrapport:

Oanmäld kvalitetsgranskning

Rapport till regeringen:
Redovisning av regeringsuppdrag

-

2010:2855

Utbildning i svenska för invandrare

-