Särskolan

Skolinspektionen har i detta uppdrag granskat utredningar och beslut om mottagande i särskolan för 715 slumpvis utvalda elever i 30 likaså slumpvis utvalda kommuner. Efter granskningen riktar Skolinspektionen kritik mot alla 30 kommuner. Det är uppenbart att kommunernas handläggning och utredningar inte håller en godtagbar kvalitet vid beslut om mottagande i särskolan.


plant

Funktionshinder

Detaljer om publikation

Särskolan

2011-01-31

Granskningsrapport:

Oanmäld kvalitetsgranskning

Rapport till regeringen:
Redovisning av regeringsuppdrag

-

2010:2593

Grundsärskola

-