Tillsyn av bedömning och betygssättning

Skolverket och Skolinspektionen har flera gånger och under en längre period visat att betygssättningen inte sker likvärdigt. Föreliggande tillsyn av bedömning och betygssättning bekräftar på flera punkter en rad slutsatser som dragits i såväl Skolverkets rapporter som i Skolinspektionens kvalitetsgranskningar.


plant

Betyg och kunskapsbedömning, Fristående skola, Prov och resultat

Detaljer om publikation

Tillsyn av bedömning och betygssättning

2013-02-20

Granskningsrapport:

Oanmäld kvalitetsgranskning

Rapport till regeringen:
Redovisning av regeringsuppdrag

2013:01

2011:6483

Grundskolan, Gymnasieskolan

-