Ut­bildnings­anordnare med betygsrätt

Skolinspektionen har genomfört en tillsyn av 10 utvalda utbildningsanordnare med tillstånd i betygsrätten. Problemet hos flertalet av dem är att avtalen styr utbildningarnas innehåll genom att t.ex. studietakten inte anpassas efter elevernas förutsättningar. Tillsynen visar också att bedömningen av praktiska moment inom främst vård- och omsorgsutbildningarna behöver ses över och utvecklas. Genom en enkät har Skolinspektionen också kartlagt samtliga 130 utbildningsanordnare som fått betygsrätt av Skolinspektionen. Vård- och omsorg är den vanligaste utbildningen. Ett fåtal utbildningsanordnare sätter de flesta betygen varav få har föregåtts av validering.


plant

Ekonomi och organisation, Betyg och kunskapsbedömning, Kvalitetsarbete

Detaljer om publikation

Ut­bildnings­anordnare med betygsrätt

2016-05-12

Granskningsrapport:

Oanmäld kvalitetsgranskning

-

-

2014:8769

Vuxenutbildning

-