Riktad tillsyn av gymnasiala idrotts­utbildningars arbete mot kränkande behandling

Skolinspektionen har granskat 30 riksidrottsutbildningar med elevhem för att se om de lever upp till skollagens krav om en skolmiljö fri från kränkande behandling. Resultatet visar att idrottstraditioner ibland oreflekterat har följt med in i undervisningen.


plant

Kränkande behandling, Utbildningar | ämnen | kurser

Detaljer om publikation

Riktad tillsyn av gymnasiala idrotts­utbildningars arbete mot kränkande behandling

2016-04-08

Granskningsrapport: Oanmäld kvalitetsgranskning

-

2015:4940

Gymnasieskolan

-