Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna har stor betydelse för att vuxna med utvecklingsstörning ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. I flera kommuner pågår arbete med att utveckla utbildningen visar en ny rapport från Skolinspektionen. Skolinspektionen har gjort en riktad tillsyn av särskild utbildning för vuxna, som riktar sig till personer som är 20 år eller äldre med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Tillsynen omfattar ett kommunalförbund och 15 kommuner.


plant

Särskolan, Vuxenutbildning

Detaljer om publikation

Särskild utbildning för vuxna

2017-03-10

Granskningsrapport:

Oanmäld kvalitetsgranskning

-

-

2014:5647

Gymnasiesärskola, Särskild utbildning för vuxna på grundläggande niv, Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

-