Prenumerera på publikationer

Här kan du anmäla dig som prenumerant

Information enligt personuppgiftslagen: E-postadresser, liksom övrig information som skickas till Skolinspektionen, är generellt sett allmänna handlingar vilket innebär att allmänheten kan ha rätt att ta del av informationen. Skolinspektionen kommer att använda e-postadresserna för att för att skicka ut publikationer. I och med prenumeration samtycker jag till att Skolinspektionen behandlar min e-postadress för detta ändamål.