Från huvudmannen till klassrummet

Skolinspektionens erfarenheter och resultat 2014. Rapporten innehåller en presentation och analys av myndighetens arbete under åren 2009-2014. Rapporten innehåller en redovisande del och en analyserande i vilken vi tittar närmare på lärarnas undervisning, rektors ledarskap och huvudmannens ansvarstagande. Vi visar hur dessa delar bildar den kedja som måste fungera för att skapa de förutsättningar som krävs för att elevens rätt till kunskap och en trygg skola ska förverkligas. Vi pekar också på vilka konsekvenserna kan bli för eleverna när styrkedjan lärare-rektor-huvudman inte fungerar som tänkt.


plant

Ekonomi och organisation, Kvalitetsarbete

Detaljer om publikation

Från huvudmannen till klassrummet

2014-11-14

Rapport till regeringen: Årsrapport

-

2014:6739

Förskola, Fritidshem, Grundskolan, Grundsärskola, Gymnasieskolan, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, Särskild utbildning för vuxna på grundläggande niv, Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, Särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå, Utbildning i svenska för invandrare

-


Relaterat material