Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012. Rapporten innehåller en presentation och analys av myndighetens arbete utifrån besök i och kontakter med ett stort antal huvudmän, skolor och andra verksamheter, huvudsakligen genomförda under 2012.


plant

Kvalitetsarbete, Skolinspektionen

Detaljer om publikation

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

2013-05-02

Rapport till regeringen: Årsrapport

-

2013:2853

-

-