Start

Årsrapport 2016

Skolinspektionen sammanfattar sina erfarenheter av 2016 års tillsyn och granskning av skolan i en rapport till regeringen. Rapporten visar tydliga olikheter mellan skolor – det finns skolor med välfungerande arbetssätt medan andra har brister och betydande utvecklingsområden. Olikheterna är problematiska utifrån alla elevers rätt till en likvärdig utbildning.
plant
 • Titel
 • Årsrapport 2016
 • Rapportnr
 • -
 • Publicerad
 • 2017-03-15
 • Diarienummer
 • 2016:8479
 • Publikationstyp
 • Rapport till regeringen: Årsrapport
 • Skolform
 • Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskolan, Specialskolan, Grundsärskola, Gymnasieskolan, Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, Särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
 • Språk
 • -
 • ISBN
 • -
 • Ämnesord
 • Barn- och elevombudet, Barn och elever med utländsk bakgrund, Betyg och kunskapsbedömning, Elevhälsa, Fristående skola, Kvalitetsarbete, Lärare och lärarutbildning, Miljö, Modersmål | minoritetsspråk, Nyanlända, Skolinspektionen, Studie- och yrkesvägledning, Särskilt stöd, Utbildningar | ämnen | kurser