Årsredovisning 2019

Skolinspektionens årsredovisning för 2019


plant

Barn- och elevombudet, Ekonomi och organisation, Skolinspektionen

Detaljer om publikation

Årsredovisning 2019

2020-02-24

Rapport till regeringen:

Årsredovisning

Rapport till regeringen:
Årsredovisning

Svenska

-

2019:10074

-