Budgetunderlag för åren 2014-2016

Skolinspektionens budgetunderlag för åren 2014-2016.


plant

Barn- och elevombudet, Ekonomi och organisation, Skolinspektionen

Detaljer om publikation

Budgetunderlag för åren 2014-2016

2013-03-01

Rapport till regeringen: Budgetunderlag

-

2013:1106

-

-