Budgetunderlag 2021-2023

I detta budgetunderlag redovisar Skolinspektionen sina bedömningar av områden som påverkar myndighetens ekonomiska behov de kommande åren.

Skolinspektionen föreslår att Skolinspektionen till förvaltningsanslaget tillförs:

  • 10 miljoner kronor årligen för ytterligare behov som rör ägar- och ledningsprövning, komplexa utredningar kring vissa ärenden samt metoder för risk- och väsentlighetsanalys.
  • 15 miljoner kronor per år under 2021–2023 för att tidsbegränsat genomföra en koncentrerad satsning på kvalitetsgranskningar inom vuxenutbildningen. Möjlighet finns att dimensionera om satsningen och utföra den i större eller mindre skala.


plant

Ekonomi och organisation, Skolinspektionen

Detaljer om publikation

Budgetunderlag 2021-2023

2020-02-26

Rapport till regeringen: Budgetunderlag

Svenska

-

2020:271

-

-