Distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning

Regeringen har i regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens skolinspektion, givit Skolinspektionen i uppdrag att ”granska kvaliteten på distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 20 februari 2015.” Här redovisas uppdraget.


plant

Ekonomi och organisation, Funktionshinder, IT i skolan, Kompetensutveckling, Kvalitetsarbete

Detaljer om publikation

Distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning

2015-02-23

Rapport till regeringen: Redovisning av regeringsuppdrag

-

2014:1138

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

-


Relaterat material