Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning och betygssättning

Regeringen har givit Skolinspektionen i uppdrag att ”närmare granska hur väl betygssättningen hos de huvudmän och skolor som enligt Skolverkets uppgifter uppvisar stora avvikelser mellan provbetyg respektive ämnesbetyg i grundskola och kursbetyg i gymnasieskola följer gällande bestämmelser för bedömning och betygssättning.” Skolinspektionen har därför genomfört en förstärkt granskning av bedömning och betygssättning på de 23 skolor där såväl avvikelserna mellan elevers resultat på nationella prov och motsvarande betyg som skillnaderna mellan skolans ursprungsrättning och Skolinspektionens omrättning av nationella prov är som störst.


plant

Betyg och kunskapsbedömning, Fristående skola, Prov och resultat

Detaljer om publikation

Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning och betygssättning

2014-02-21

Rapport till regeringen: Redovisning av regeringsuppdrag

-

2013:200

Grundskolan, Gymnasieskolan

-