Genomförande av funktionshinderspolitiken

Skolmyndigheterna har ett gemensamt ansvar för att genomföra funktionshinderspolitiken på skolområdet. Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) har redovisat sitt respektive arbete.


plant

Funktionshinder, Skolinspektionen

Detaljer om publikation

Genomförande av funktionshinderspolitiken

2012-03-08

Rapport till regeringen: Redovisning av regeringsuppdrag

-

2011:1104

-

-