Anmälningsärenden 2014

År 2014 ökade antalet anmälningar om upplevda missförhållanden till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO) jämfört med 2013. Ökningen är dock mindre jämfört med de senaste årens ökningar. Även antalet beslut där Skolinspektionen och BEO konstaterat brister ökade under 2014. Här finns en sammanställning över statistiken över anmälningarna 2014.


plant

Barn- och elevombudet, Betyg och kunskapsbedömning, Elevhälsa, Kränkande behandling, Modersmål | minoritetsspråk, Skolinspektionen, Särskilt stöd

Detaljer om publikation

Anmälningsärenden 2014

2015-02-23

Statistikrapport: Anmälningar

-

2015:1163

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskolan, Sameskolan, Specialskolan, Grundsärskola, Gymnasieskolan, Gymnasiesärskola, Utbildning i svenska för invandrare

-


Relaterat material