Kränkande behandling första halvåret 2014

<P>Det är ungefär lika vanligt att anmälningarna till Skolinspektionen eller Barn- och elevombudet handlar om fysiska angrepp som om verbala kränkningar. Pojkar anmäler dock oftare att de utsätts för fysiska kränkningar medan verbala kränkningar är vanligare bland flickor. 31 procent av anmälningarna mot lärare handlar om fysiska kränkningar. Det visar statistik över anmälningar om kränkande behandling för första halvåret 2014.</P>


plant

Kränkande behandling

Detaljer om publikation

Kränkande behandling första halvåret 2014

2014-11-04

Statistikrapport: Anmälningar

-

-

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskolan, Sameskolan, Specialskolan, Grundsärskola, Gymnasieskolan, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, Särskild utbildning för vuxna på grundläggande niv, Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, Särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå, Utbildning i svenska för invandrare

-


Relaterat material