Statistik över anmälningar 2018

Antalet inkomna anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO) har ökat med 2 procent under 2018 jämfört med samma period förra året. Men när det gäller antalet inkomna anmälningar om kränkande behandling så har dessa minskat med 3 procent jämfört med 2017.


plant

Barn- och elevombudet, Skolinspektionen, Särskilt stöd

Detaljer om publikation

Statistik över anmälningar 2018

2019-03-20

Statistikrapport:

Anmälningar

Statistikrapport:
Anmälningar

Svenska

-

2019:1274

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskolan, Sameskolan, Specialskolan, Grundsärskola, Gymnasieskolan, Gymnasiesärskola

-