Statistik över anmälningsärenden första halvåret 2016

Vem som helst kan göra en anmälan till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet om upplevda missförhållanden i skolan eller förskolan. Under första halvåret 2016 tog myndigheten emot 2 535 anmälningar om upplevda missförhållanden i skolan, vilket är en ökning med 19 procent jämfört med första halvåret 2015. Antalet anmälningar har ökat de senaste åren, och ökningen fortsätter det första halvåret 2016.


plant

Barn- och elevombudet, Kränkande behandling, Särskilt stöd

Detaljer om publikation

Statistik över anmälningsärenden första halvåret 2016

2016-07-13

Statistikrapport: Anmälningar

-

2016:5836

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskolan, Sameskolan, Specialskolan, Grundsärskola, Gymnasieskolan, Gymnasiesärskola, Utbildning i svenska för invandrare

-


Relaterat material