Regelbunden tillsyn 2014

Under 2014 granskade Skolinspektionen nära 1600 skolor och 100 huvudmän. Här är de vanligaste bristerna som Skolinspektionen har identifierat i den regelbundna tillsynen under 2014.


plant

Betyg och kunskapsbedömning, Elevhälsa, Inflytande, Kompetensutveckling, Kränkande behandling, Kvalitetsarbete, Lärare och lärarutbildning, Miljö, Modersmål | minoritetsspråk, Prov och resultat, Studie- och yrkesvägledning, Särskilt stöd

Detaljer om publikation

Regelbunden tillsyn 2014

2015-02-16

Statistikrapport: Regelbunden tillsyn

-

2015:1164

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskolan, Grundsärskola, Gymnasieskolan, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, Särskild utbildning för vuxna på grundläggande niv, Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, Särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå, Utbildning i svenska för invandrare

-


Relaterat material