Skolinspektionens bedömning av skolors arbete med skriftliga omdömen

Av 539 tillsynade skolor behövde 361 (67 procent) vidta åtgärder för att uppfylla författningarnas krav på att elevens individuella utvecklingsplan ska innehålla skriftliga omdömen om elevens kunskapsutveckling i varje ämne som eleven får undervisning i. Det visar den sammanställning som Skolinspektionen gjort av resultaten från den regelbundna tillsynen för skolor som besökts under 2009 och där beslut fattas före den 30 november 2009.


plant

Betyg och kunskapsbedömning

Detaljer om publikation

Skolinspektionens bedömning av skolors arbete med skriftliga omdömen

2009-12-15

Statistikrapport: Regelbunden tillsyn

-

-

2009:2348

Grundskolan

-