Statistik över regelbunden tillsyn första halvåret 2016

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet. Under första halvåret 2016 granskade Skolinspektionen nästan 400 grund- och gymnasieenheter och cirka 170 huvudmäns gymnasie- och grundskoleverksamheter. Här redovisas några av de vanligaste bristerna som Skolinspektionen såg i tillsynen tillsammans med övrig statistik för första halvåret 2016.


plant

Elevhälsa, Kränkande behandling, Kvalitetsarbete, Särskilt stöd

Detaljer om publikation

Statistik över regelbunden tillsyn första halvåret 2016

2016-07-13

Statistikrapport: Regelbunden tillsyn

-

2016:5836

Grundskolan, Gymnasieskolan

-