Årsanalys av Skolenkäten 2014

Elever som upplever att vuxna reagerar mot kränkningar känner sig tryggare – och elever som upplever att lärarna hjälper dem och får dem att tro på sig själva har mer studiero och tycker skolarbetet är mer intressant. Det visar Skolenkäten, som gjordes av 45 000 elever och 18 000 lärare på över 1 000 grund- och gymnasieskolor under 2014.


plant

Elevhälsa, Fristående skola, Inflytande, Kränkande behandling, Kvalitetsarbete, Särskilt stöd, Värdegrundsfrågor

Detaljer om publikation

Årsanalys av Skolenkäten 2014

2014-12-17

Statistikrapport: Skolenkäten

-

2014:3228

Grundskolan, Gymnasieskolan

-


Relaterat material

Mer statistik