Resultatredovisning för Skolenkäten till elever i årskurs 5, årskurs 9 och år 2 i gymnasiet, HT 2014

Resultat från Skolenkäten till elever i grundskolans årskurs 5 och 9 samt gymnasieskolans år 2, HT 2014, samtliga skolor som ska ha tillsyn våren 2015.


plant

Elevhälsa, Fristående skola, Inflytande, Kränkande behandling, Värdegrundsfrågor

Detaljer om publikation

Resultatredovisning för Skolenkäten till elever i årskurs 5, årskurs 9 och år 2 i gymnasiet, HT 2014

2014-12-17

Statistikrapport: Skolenkäten

-

2014:3228

Grundskolan, Gymnasieskolan

-


Relaterat material

Mer statistik