Resultatredovisning för Skolenkäten till pedagogisk personal, HT 2014

Resultat från Skolenkäten till pedagogisk personal i grundskolan och gymnasieskolan, HT 2014, samtliga skolor som ska ha tillsyn våren 2015.


plant

Elevhälsa, Fristående skola, Inflytande, Kränkande behandling, Kvalitetsarbete, Särskilt stöd, Värdegrundsfrågor

Detaljer om publikation

Resultatredovisning för Skolenkäten till pedagogisk personal, HT 2014

2014-12-17

Statistikrapport: Skolenkäten

-

2014:3228

Grundskolan, Gymnasieskolan

-


Relaterat material

Mer statistik